Presentacio

Ajuntament

 

 

 

Ajuntament de Sta. Maria del Camí

Continuant amb les millores dels serveis d'aquest Ajuntament, vos presentam aquest portal especific per al personal laboral, orientat a subministrar contenguts de caràcter general i particular a tots els empleats d'aquest Ajuntament.

En aquest portal en un principi hi trobareu contenguts generats per el Ajuntament de caràcter administratiu com poden ser les nòmines i altres documents administratius ja siguin particulars de cada empleat o que per la seva importancia es presentin com a noticies a les que tendrà accés tothom, algunes d'aquestes noticies podràn ser comentades i podreu expresar les vostres opinions, lo que ferà que entre tots podem millorar el nostre Ajuntament.

Aquest portal preten evolucionar en el temps, incorporant millores i contenguts que puguin convertir aquesta eina en un servei que servesqui per millorar les relacions entre el personal laboral i el Ajuntament i a la vegada sigui una eina per millorar l'administració del Ajuntament.

Com a primera noticia, esperam que ens deixeu els vostres comentaris demunt aquest portal i lo que vos pareix la iniciativa.

Benvinguts a tots

 

Per descarregar manual navegació per el portal pitjar demunt manual  --------   manual navegacio